Spotlight on Armenian Public TV(H1) Նորություններ

Spotlight on Armenian Public TV(H1)

AMPG Group-ը Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության (Հ1) եթերում

  • ኤፕረ 04, 2017
ՀՀ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցը «ԷՅ ԷՄ-ՓԻ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» (AM-PG GROUP) Նորություններ

ՀՀ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցը «ԷՅ ԷՄ-ՓԻ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» (AM-PG GROUP)

Ընկերությունը մասնագիտացած է պաշտպանիչ և կոմերցիոն տպագրության ոլորտում:

  • ጁን 18, 2016
New IHMA Member Նորություններ

New IHMA Member

AM-PG Group Ltd, an Armenia based security, hologram and commercial printing manufacturer founded back in 1998 has joined the IHMA, becoming its 98th member.

  • ኤፕረ 02, 2016
Best New Innovation and Best Design 2015 Իրադարձություններ

Best New Innovation and Best Design 2015

Tax Stamps Awards 2015: Winner AM-PG Group

  • ኖቬም 13, 2015
Armenia Extends Track and Trace to Pharmaceuticals Իրադարձություններ

Armenia Extends Track and Trace to Pharmaceuticals

Armenian government is now extending it topharmaceuticals

  • ሴፕቴ 16, 2014
AM-PG Group — one of the GOLD sponsors of Tax Stamp Forum 2014 Իրադարձություններ

AM-PG Group — one of the GOLD sponsors of Tax Stamp Forum 2014

AP-MG Group — one of the GOLD sponsors of Tax Stamp Forum 2014

  • ኤፕረ 26, 2014