Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Ֆլեքսո Տպագրություն

Ֆլեքսոտպագրության մեջ օգտագործվում են էլաստիկ տպագրական թաղանթներ, որոնք տեղադրվում են տարբեր շրջանակի երկարություն ունեցող գլանակների վրա:
Տպագրության այս տեսակը օգտագործվում է հիմնականում արտադրական տպագրության մեջ, մեծ տպաքանակի համար: Օգտագործվում են ՈՒՄ, սպիրտային և ջրային հիմքերով ներկեր:

  • Գունային հնարավորություն` 10 գույն
  • Թղթի առավելագույն լայնքը` 1320 մմ
  • Միաժամանակյա երկկողմանի տպագրություն
  • Տպագրություն, դաջվածք, կտրում և թափոնի հեռացում միաժամանակ