Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Questionnaire

Խնդրում ենք Ձեզ տալ այնպիսի գնահատական, որը առավելագույնս կարտացոլի Ձեր պատկերացումները աշխատանքի որակի մասին: Եթե դուք լիովին բավարարված եք մեր աշխատանքի որակով, ապա նշում կատարեք 5 թվի տակ, եթե դուք լիովին բավարարված չեք մեր արտադրանքի որակով, ապա նշում կատարեք 1 թվի տակ:


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345