how to buy accutane in canada sleepwell impression mattress review l'invention du viagra buy arimidex nolvadex

Call Us: +374 10 648229 |

info@ampg.am

Պաշտպանիչ Տպագրություն

Տեխնոլոգիապես պաշտպանված տպագրություն, որի ժամանակ օգտագործվում են հատուկ համակարգչային ծրագրեր, հատուկ ներկեր և նյութեր:
Սովորաբար օգտագործվում է հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող նյութերի տպագրության համար, ինչպիսիք են` պետական փաստաթղթերը, արժեթղթերը, անձնագրերը, զինվորական գրքույկները, վկայականները, անվանական քարտերը, սերտիֆիկատները, վիզաները, ակցիզային դրոշմանիշերը, չեկային գրքույկները, հոլոգրաֆիկ մաքրվող շերտով լոտոյի տոմսերը և այլն: