Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Օֆսեթ Տպագրություն

Տպագրության տեսակ, որտեղ օգտագործվում է միջանկյալ փոխադրիչ հիմնական կրիչից (օրինակ տպագրական թաղանթ) որևէ այլ նյութի վրա պատկերը փոխանցելու համար:

  • Տպագրական թղթի առավելագույն չափը` 100×70սմ
  • Գունային հնարավորությունները` 5 գույն + լաք
  • Տպագրական թղթի առավելագույն հատությունը` 1,25 մմ