cialis online fromcanada vigora5000 viagra toronto no prescription alli orlistat 60mg capsules buying effexor online order original cialis

Call Us: +374 10 648229 |

info@ampg.am

Թաղանթապատում

Հետտպագրական գործնթացի օղակներից մեկն է. իրենցից ներկայացնում է տարատեսակ թաղանթների ամրացումը թղթի կամ ստվարաթղթի մակերեսին վերջինս պաշտպանելու և արտաքին տեսքը փոփոխելու նպատակով: Թաղանթապատումը կարող է լինել թերթային և գլանային, սառը և տաք:
Հատուկ ամրացման տեխնոլոգիայի միջոցով հնարավոր է տարբեր հաստության նյութերի (թաղանթի և թղթի, թզթի և ստվարաթղթի, ստվարաթղթի և ստվարաթղթի) ամրացումը միմյանց:

  • Նյութերի հաստությունը կարող է լինել 1×2մ: