Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Դաջվածք և Ուռուցիկ Դաջվածք

Հետտպագրական գործընթաց է, որը իրականացվում է դաջվածքի համար նախատեսված ավտոմատ մամլիչի օգնությամբ:
Դաջվածքը կարող է կատարվել նրբաթիթեղով կամ առանց վերջինիս` կախված տպագրված աշխատանքի ձևավորման առանձնահատկություններից:

  • Դաջվածքի առավելագույն չափը կարող է լինել, 64×90 սմ.

Ինչպես նաև հնարավոր է թերթային և գլանային դաջվածքի իրականացում: