best rated onlin cialis purchase viagra without prescription nexium on and off shop for viagra online buy generic neurontin online

Call Us: +374 10 648229 |

info@ampg.am

Խորը Տպագրություն

Խորը տպագրության տեսակ է, որի դեպքում տպագրվող պատկերը տպագրական թաղանթի վրա կազմված է փոքրիկ խորացումներից: Վերջիններս լցվում են ներկով, որի ավելցուկը մաքրվում է տպագրական թաղանթի վրայից, դրանից հետո ռեզինե գլանակը սեղմում է թուղթը տպագրական թաղանթի մակերևույթին, և այն կպչում է խորացումներում գտնվող ներկին: Տպագրական թաղանթները պատրաստվում են պղնձից: