Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Հետտպագրական Աշխատանքներ

Ձևավոր կտրում
Հետտպագրական աշխատանք` կապված տպագրված նյութերի վերջնական ձևավոր կտրման հետ: Իրականացվում է հատուկ կտրող սարքավորումների միջոցով` հիմնականում տուփերի, պիտակների կամ այլ ձևավոր կտրվածք պահանջող նյութերի պատրաստման համար:

  • Կտրող մեքենա “Բաոդեր”
  • Թղթի առավելագույն չափ` 100×70սմ
  • Անընդհատ աշխատելու հնարավորություն (non-stop working system)
  • Կտրում, դաջվածք և թափոնի հեռացում միաժամանակ

Էջերի ծալում , հավաքում և կարում
Գրքերի, ամսագրերի, բուկլետների և այլ տպագրական նյութերի էջէրի ծալում, հավաքում և կարում ինչպես տետրակարի (քիչ քանակի էջերի դեպքում), այնպես էլ թերմոկարի (շատ քանակի էջերի դեպքում) միջոցով:
Տուփերի պատրաստում (սոսնձում)
Տպագրությունից և կտրման հետտպագրական աշխատանքների իրականացումից հետո հաջորդ փուլը տուփերի պատրաստման մեջ հանդիսանում է տուփերի մեքենայացված սոսնձումը:
Մեծ քանակությամբ տուփերի պատրաստում կարճ ժամանակահատվածում` շնորհիվ բարձրորակ և արագագործ սարքավորումների:
Առաքում
Պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորում և ապահով տաղափոխում ցանկացած վայր, ինչպես ՀՀ սահմաններում, այնպես էլ արտերկիր: