Call Us: +374 10 648229 |

[email protected]

Նախատպագրական Աշխատանքներ

Նախապատրաստական աշխատանքները պարունակում են բոլոր այն քայլերը, որոնք բերում են տպագրական գործընթացի սկզբին:
Այս աշխատանքների վերջնական գործընթացը տպագրական թիթեղի պատրաստումն է:
CTP (Computer to Plate) համակարգով աշխատող AGFA ֆիրմայի մեքենան կարող է տպագրական թիթեղը պատրաստել մինիմալ ժամանակահատվածում: Այս համակարգի միջոցով էլեկտրոնային էջի ինֆորմացիան օգտագործվում է լազերին ուղղորդելու և պատկեր ստանալու համար անմիջապես տպագրական թիթեղի վրա` բացառելով նեգատիվի ստացումը: